KINDERBIJSLAG

Zasiłek Rodziny

Nasze Biuro pomoże wam w złożeniu
odpowiednich dokumentów

Potrzebne Dokumenty:

Wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny rząd holenderski pokrywa częściowo koszty związane z wychowaniem dzieci. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom zamieszkałym lub zatrudnionym w Holandii, które mają dzieci w wieku do 18 lat. Zasiłek rodzinny jest wypłacany przez SVB.

numer BSN (swój i partnera/partnerki);
kopię polskiego dokumentu tożsamości (swojego i partnera/partnerki);
numer rachunku bankowego IBAN;
okresy zamieszkania/pracy w Holandii i poza Holandią;
dane pracodawcy;
kopię aktu małżeństwa albo aktu związku partnerskiego;
kopię wniosku albo decyzji w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego w Polsce.

Zasiłek rodzinny SVB

Państwo rekompensuje częściowo koszty utrzymania i wychowania dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny (kinderbijslag).

Powszechna ustawa o świadczeniach rodzinnych, Algemene Kinderbijslagwet, (AKW) określa, komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości.

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy być ubezpieczonym z tego tytułu. Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci własnych, a także:

dzieci adoptowanych;
dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;
pasierbów lub
innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne. 

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Kwota zasiłku zwiększa się, gdy dziecko ukończy 6, a następnie 12 lat.

Jeżeli ponosisz wysokie koszty w związku ztym, że Twoje niepełnosprawne dziecko mieszka poza domem rodzinnym, w niektórych przypadkach możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał. Pierwsza wypłata należy się za kwartał następujący po miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Okres zasiłkowy rozpoczyna się zatem w styczniu, kwietniu, lipcu lub październiku. SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału.

Jeżeli adoptujesz dziecko lub mieszkasz od niedawna w Holandii, to prawo do zasiłku rodzinnego może zacząć obowiązywać od innego terminu.


Jeżeli od niedawna mieszkasz lub pracujesz w Holandii, możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny. Do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny potrzebny jest identyfikator DigiD.

© Copyright 2018 DORADCY.NL - Wszelkie Prawa Zastrzeżone  - All Rights Reserved